Primii pesti in acvariu

Alegerea peştilor care vor popula acvariul unui începător este importantă din mai multe puncte de vedere.
De reuşita acestei experienţe va depinde nu numai viitorul acestui acvariu, dar şi succesul acestui hobby care vă va preocupa foarte mult în viitor. O primă populaţie a unui acvariu este compusă din specii robuste şi puţin pretenţioase, capabile să suporte o plajă atât de largă în ceea ce priveşte caracteristicile apei (pH, duritate sau temperatură) dar şi inerentele stângăcii ale unui neofit.
Peştii trebuie, de asemenea, să se obişnuiască cu hrana din comerţ şi să nu se teamă de colocatarii din acvariu.

Cereţi un sfat

Este preferabil să solicitaţi sfatul unui acvarist cu experiemţă sau să consultaţi presa sau literatura de specialitate. De asemenea, descrieţi vânzătorului din petshop toate caracteristicile acvariului vostru (volum, echipament, parametri apei) pentru a vă orienta spre speciile potrivite. Totodată, este indicat să vă informaţi despre comportamentul peştilor. Anumiţi peşti nu se vor dezvolta decât în grup şi vor fi foarte stresaţi în singurătate. Alţii, în schimb, nu pot coabita cu semeni de-ai lor. Observaţi bine peştii puşi în vânzare şi nu cumpăraţi decât indivizi sănătoşi, adică vioi, coloraţi, care înoată corespunzător şi au înotătoarele deschise. Orice individ care prezintă o pată suspectă, un înot oscilant sau o respiraţie rapidă va trebui evitat. Bineînţeles, este indispensabil să aveţi răbdare şi să introduceţi peştii abia după trei săptămâni de la punerea în funcţiune a acvariului, perioadă necesară stabilizării ciclului azotului. De asemenea, ar fi ideal ca, imediat după achiziţionare, peştii să fie instalaţi într-un bazin carantină, înainte de a fi introduşi în “casa” lor definitivă.

Specii potrivite

Guppy sau Poecilia reticulata este starul inconstestabil al unui prim acvariu. Şi asta datorită numeroaselor atuuri pe care le are această specie. De talie mică, de obicei 3 cm masculul şi 6 cm femela, acest peşte nonteritorial, foarte activ şi social animă straturile superioare ale acvariului. Masculul nu pare să aibă decât două preocupări: să se hrănească şi să facă paradă pe lângă femelă, cu înotătoarele deschise, pentru a o seduce. Populaţia trebuie să cuprindă câţiva masculi şi numeroase femele, pentru ca acestea să poată să mai “scape” asalturilor masculine. De reţinut că ar fi ideal un minim de două femele la un mascul. Obiectul a numeroase selecţii, guppy prezintă astăzi o mare diversitate de culori şi de forme ale înotătoarei caudale. Uşor de reprodus, acest ovovivipar eliberează pui deja formaţi care încep să se agite prin acvariu abia ieşiţi din pântecul maternal. O femelă poate depune apraope în fiecare lună, chiar şi fără “ajutorul” masculului, fiindcă stochează “sămânţa” în organele sale. De aceea, trebuie să aveţi grijă ca populaţia să nu se mărească prea mult. Animal robust, guppy acceptă condiţii de menţinere într-o apă cu un pH de 6,5-8 şi o duritate cuprinsă între 10 şi 20°f. Din nefericire, guppy actuali nu mai sunt la fel de robuşti ca altădată.

Alte “rude”

Alţi Poeciliidae pot în egală măsură să populeze un acvariu pentru debutanţi. Dacă, în natură, numeroase specii precum molly, Poecilia velifera, trăiesc într-o apă uşor sărată, exemplarele de crescătorie au fost aclimatizate pentru a evolua în apă dulce. Încrucişarea sa cu Poecilia latipinna sau Poecilia shenops, a permis obţinerea de hibrizi foarte rezistenţi. Alte specii precum Xiphophorus helleri sau Xiphophorus maculatus sunt şi ele foarte populare şi prezintă astăzi numeroase variante de culori şi forme ale înotătoarelor. Aceşti peşti preferă o apă dură (TH mai mare de 15°f) şi o apă bazică (pH mai mare de 7) dar, datorită taliei lor, necesită un bazin cu un volum destul de mare (cel puţin 100 litri).

Ciprinidele

Danio rerio sau danio zebră, Danio albolineatus, danio curcubeu şi Danio “frankei”, danio leopard, sunt specii de talie mică, de aproximativ 4 cm. Zvelţi, cu un corp alungit, aceştia înoată rapid. Aceste ciprinide gregare trebuie să evolueze într-un bazin de apă cu minimum zece indivizi. Foarte activi şi pacifici, aceştia coabitează fără probleme cu peşti cu o talie echivalentă. Modul lor de viaţă impune totuşi un acvariu cu un volum mai mare de 100 litri. Peştii tolerează o apă mediu dură spre dură (TH 10-25°f) cu un pH aproape neutru (6,5-7,2). Alte genuri din aceeaşi familie convin în egală măsură unui prim acvariu. Peştele arlechin, Trigonostigma heteromorpha, paşnic şi gregar, demonstrează o importantă putere de adaptare. Măsurând 4,5 cm, acesta prezintă o formă originală, ghemuită şi extinsă în înălţime, subliniată de un triunghi negru la spatele corpului. Deplasările sale sacadate îi dublează farmecul. Peştele preferă un mediu uşor spre mediu mineralizat (TH 8-15°f) şi acid (pH 6-6,5). Alte Ciprinide, anumiţi barbuşi se potrivesc deopotrivă unui debutant. Dacă barbusul de Sumatra, Puntius Tetrazona, are tendinţa supărătoare de a se “agăţa” de înotătoarele colocatarilor, acest comportament se atenuează dacă introducem în bazin mai mulţi indivizi ai aceleiaşi specii. Barbusul cireaşă, Puntius titteya, are tentă de un roz carmin, un gabarit mai mic, în jur de 5 cm, şi mai ales un comportament mai paşnic. Condiţiile sale de menţinere sunt apropiate de cele ale peştelui arlechin.

Tetra

Fabuloasele culori roşu şi bleu ale neonului, Paracheirodon innesi, sunt foarte tentante pentru acvaristică. Acest peşte are nevoie de o apă dulce (TH 10-15°f) şi neutră (pH 6,5-7,2) şi nu trebuie confundat cu cardinalis, Paracheirodon axelrodi, mult mai exigent şi mai pretenţios pentru un debutant. Neonul trebuie menţinut în bancuri de minimum 15 indivizi, condiţie indispensabilă pentru a-i limita stresul, şi întotdeauna la o temperatură mai mică de 25 grade C. Printre alţi tetra, mai puţin exigenţi, figurează de asemenea şi Gymnocorymbus ternetzi (văduva neagră), Hemigrammus erythrozonus (neonul roz), Hemigrammus ocellifer, Hyphessobrycon callistus (serpae), Thayeria boehlkei (peştele pinguin), Moenkhausia pittieri, Phenacogrammus interruptus sau Pristella maxillaris.

Substrat animat

Corydoras, peştii-pisică, originari din America de Sud, animă solul unui acvariu. Printre numeroase specii disponibile, unele convin unui debutant, precum Corydoras aeneus, C. arcuatus, C.julii, C.paleatus sau C. trilineatus. O temperatură cuprinsă între 24 şi 26 grade C şi un pH neutru le convine perfect pentru a duce o viaţă socială liniştită. Aceste animale gregare trebuie să evolueze în mijlocul unui grup de minim 6 indivizi. Acvaristul va trebui să le admistreze o hrană special concepută pentru peştii de fund, care să “curgă” rapid.

Lasă un răspuns